Sportovní činnost

Jakožto tělocvičná jednota se věnujeme zejména sportovní činnosti. 26 členů naší jednoty jsou členy oddílu sokolské všestrannosti. Muži se věnují především stolnímu tenisu, tenisu a florbalu, ženy aerobiku, žačky a dorostenky zumbě. Staráme se také o údržbu tenisových kurtů.
Po organizační stránce řídí a koordinují sportovní činnost náčelník a náčelnice jednoty, kteří spolupracují s vedoucími všech oddílů. Oba jsou také členy výboru jednoty.
Naše jednota využívá pro sportovní činnost dva tenisové kurty, travnaté fotbalové hřiště, tělocvičnu a posilovnu.

Každoročně pořádáme turnaj ve stolním tenise - Memoriál Jana Jaška. Tohoto turnaje se účastní družstva z celé republiky.

 

Náčelník jednoty: Tomáš Hrubý                 Náčelnice jednoty: Renata Ošťádalová