Sportovní činnost

Jakožto tělocvičná jednota se věnujeme zejména sportovní činnosti. 53 členů naší jednoty zároveň patří do některého ze 4 oddílů, které spadají pod naši jednotu. Jedná se o oddíl sokolské všestrannosti, oddíl malé kopané, oddíl tenisu a oddíl stolního tenisu. Oddíl malé kopané každoročně koná koncem července, u příležitosti žerotínských hodů, zápas "O žerotínskou klobásu". Po organizační stránce řídí a koordinují sportovní činnost náčelník a náčelnice jednoty, jímž jsou podřízeni vedoucí všech oddílů. Více informací v podkapitolách jednotlivých oddílů. Naše jednota využívá pro sportovní činnost 2 tenisové kurty, travnaté fotbalové hřiště, tělocvičnu a posilovnu.