Současnost Sokola Žerotín

Tělocvičná jednota Sokol Žerotín má v současnosti 26 členů, kteří vytvářejí oddíl sokolské všestrannosti. Pravidelně se podílíme na organizaci brigádnických akcí "Sokol obci", dětského dne, turnaje ve stolním tenise Memoriál Jana Jaška a mikulášské nadílky. U příležitosti začátku a konce letních prázdnin organizujeme posezení u táborového ohně na místním rybníku. V zimě vytváříme na místním umělém hřišti kluziště, na kterém lze provádět různé činnosti (spojené se zimními aktivitami a sporty - od bruslení až po hraní hokeje). K naplňování vlastní činnosti využíváme tělocvičnu, která také slouží jako kulturní sál, tenisové kurty, místní travnaté hřiště, posilovnu, "peklo" a klubovnu, kde je umístěna sokolská knihovna.

V současnosti jsme podporováni především obcí Žerotín, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.