Současnost Sokola Žerotín

Tělocvičná jednota Sokol Žerotín má v současnosti 53 členů, kteří vytvářejí 4 oddíly - malé kopané, sokolské všestrannosti, tenisu a stolního tenisu. Pravidelně se podílíme na organizaci hodových slavností, které se v naší obci konají koncem července, plesu a dětského dne. V zimě vytváříme na místním umělém hřišti kluziště, na kterém lze provádět různé činnosti, spojené se zimními aktivitami a sporty, od bruslení až po hraní hokeje. Současně využíváme tělocvičnu, která jinak slouží i jako kulturní sál, tenisové kurty, místní travnaté hřiště, posilovnu, "peklo" a klubovnu, kde je umístěna sokolská knihovna.