Vzdělavatelská činnost

Sokolské hnutí je nejen o sportování (o posilování fyzické zdatnosti), ale podle řeckého vzoru kalokagathie, na němž je sokolská organizace postavena, je také založena na posilování duševní stránky člověka. Za posilování a směřování člověka-člena Sokola kupředu, je zodpovědný vzdělavatelský sbor jednoty (popřípadě vzdělavatelské odbory vyšších administrativních celků v rámci ČOS). Mezi hlavní úkoly vzdělavatelského sboru jednoty patří:
- příprava programu vzdělavatelské činnosti a jeho plnění
- kultura, kulturní činnosti (péče o pěvecké, taneční, recitační, divadelní, loutkoherecké, folklorní a hudební soubory), organizace kulturně-společenských akcí (sokolské plesy, šibřinky, ...)
- výchovná činnost s důrazem na mládež
- osvětová činnost (výstavy, besedy, vzpomínkové akce), osvěta o historii (s důrazem na moderní dějiny a historii sokolské organizace)
- získávání a archivování materiálů historického významu, získávání nové literatury do sokolské knihovny
- péče o starší generaci (Věrnou gardu)
- propagace činnosti jednoty v médiích
- spolupráce s dalšími organizacemi v rámci obce
- zajišťování organizačně-administrativní činnosti ve vzdělavatelské oblasti
 
Vedoucím vzdělavatelského sboru jednoty je vzdělavatel, který je zároveň členem výboru jednoty. Vzdělavatel je zodpovědný za činnost vzdělavatelského sboru a celé vzdělavatelské činnosti jednoty. Členy vzdělavatelského sboru mohou být dále knihovník, archivář a kronikář.
 
Vzdělavatel jednoty: Mgr. Radek Hrubý