Valná hromada

Výbor jednoty

Starosta Vladimír Bajer
Místostarosta Vojtěch Čouka
Jednatel Petr Pazdera
Hospodářka
Náčelnice
Renata Ošťádalová
Matrikář
Náčelník
Tomáš Hrubý
Vzdělavatel Radek Hrubý

Kontrolní komise

Předsedkyně Šárka Kaislerová
Člen Stanislav Krejčí
Člen Bronislav Novák

Výpis ze Stanov České obce sokolské: Kontrolní komise jednoty (nejméně tříčlenná) je nezávislý orgán. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru jednoty nebo s činností v hospodářských nebo účetních orgánech na úrovni jednoty. V jednotách, kde počet zletilých členů je menší než 50, může funkci kontrolní komise jednoty vykonávat jen jeden člen, který je zvolením pověřen výkonem kontrol.