Otázky a odpovědi

Jak je to s členstvím a hostováním v tělocvičné jednotě?

Členství v jednotě - Informace o členství v jednotě a v ČOS jsou upraveny v čl. 4 Stanov ČOS. Přihláška do jednoty je k dispozici v sekci Ke stažení.

Hostování v jednotě - Hostování je možné udělit pouze člověku, který je členem jiné tělocvičné jednoty v rámci České obce sokolské (čl. 4.4. Stanov ČOS). Není možné schválit hostování člověku, který je členem jiného pobočného spolku v rámci jiného subjektu než je ČOS (např. v rámci České unie sportu), ani jiného zapsaného spolku. Hostování je vázáno na členství v ČOS!

Hostující člen platí členské spolkové příspěvky pouze jednotě, ve které je členem (nikoliv jednotě, ve které hostuje). Hostující člen však musí platit jednotě, ve které hostuje, oddílové příspěvky (pokud jsou stanoveny).

Žádost o hostování v jednotě schvaluje jak výbor jednoty, ve které je daná osoba členem, tak výbor jednoty, ve které chce daná osoba hostovat (čl. 4.4. Stanov ČOS).