Valná hromada jednoty

V sobotu 5. března 2016 od 16:00 se v pekle KSZ uskuteční valná hromada jednoty. Vstup bočním vchodem. Všichni členové a zájemci o vstup do jednoty jsou srdečně zváni!

 

Program jednání

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a návrhové komise

3. Volby do výboru

4. Přijetí nových členů

5. Zpráva hospodaření za rok 2015

6. Zhodnocení činností za rok 2015

7. Plán činností na rok 2016

8. Diskuze, různé

Těšíme se na Vaši účast!