Valná hromada 2017

TJ Sokol Žerotín Vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se uskuteční v sobotu 25. 2. 2017 v 16:00 v "pekle" kulturního domu v Žerotíně.

Program:

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a návrhové komise

3. Zpráva hospodaření za rok 2016

4. Zhodnocení činnosti za rok 2016

5. Plán činnosti na rok 2017

6. Diskuze, různé

 

Těšíme se na Vaši účast!