Pozvánka na valnou hromadu jednoty

Určeno pro členy TJ Sokol Žerotín!

TJ Sokol Žerotín Vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se uskuteční v sobotu 21. února 2015 v 15:00 v klubovně Kulturního domu.

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Přijetí nových členů

4. Zpráva hospodaření za rok 2014

5. Zhodnocení činností za rok 2014

6. Plán činností na rok 2015

7. Diskuze, různé

 

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Bajer, starosta TJ Sokol Žerotín

 

Žádáme Vás tímto o uhrazení částky 250,- (u dospělých), 150,- (u dětí) na známky za rok 2014.

Děkuji

Renata Ošťádalová, pokladník TJ Sokol Žerotín