Jaroslav Krejčí

PhDr. Jaroslav Krejčí, CSc. (*24.5.1932 Žerotín – †10.12.2006 Olomouc)

    Narodil se 24. května 1932 v Žerotíně. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk - dějepis. Kandidaturu filozofických věd obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1965. V letech 1957 - 1960 byl vedoucím kabinetu dějepisu na Ústavu pro další vzdělávání učitelů v Ostravě, v letech 1960 - 1969 byl vysokoškolským učitelem filozofie na Pedagogické fakultě v Ostravě.

    V letech 1951 - 1952 byl náčelníkem v TJ Sokol Žerotín.

    Pro "nepřátelské postoje" byl po okupaci Československa v roce 1968 z vysoké školy vyloučen a pracoval na koksovně Trojice. Ze zaměstnání byl propuštěn a pracoval jako pomocný topič, závozník, řidič nákladních aut, jeřábník, vrtač ultrazvukem apod. V listopadu 1973 byl zatčen a podle §98/1 (individuální podvracení republiky) odsouzen krajským soudem ke třem rokům vězení. Na Pankráci a na Borech byl vězněn do května 1976. Když se stal signatářem Charty 77 a hrozilo mu další zatčení, volil emigraci. Byl zbaven československého státního občanství a v roce 1985 se stal občanem Rakouska. V roce 1990 mu bylo vráceno československé občanství a v roce 1993 byl plně rehabilitován.

    V exilu pracoval dva roky na univerzitě v Bochumi, kde je známé komeniologické centrum. Od roku 1982 byl hostujícím profesorem a pak vědeckým pracovníkem na univerzitě v Osnabrücku. Ve své vědecké práci se věnoval především teorii míru a mírové výchovy, dialogické kultuře člověka, národnostním předsudkům a "odnepřátelšťování" (Entfeindungsprozesse) v atomární bipolaritě světa. Aktuální monografie "Die dialogische Erziehung zur Entfeindung im Menschengeschlecht im Atomzeitalter" (Dialogická výchova k odnepřátelštění v lidském rodě v atomovém věku) tématizovala model absolutního nepřátelství mezi dvěma velmocemi jako zcela odlidštěný nekrofilní dualismus, ohrožující atomovou megasmrtí lidský rod. Dr. Krejčí se zabýval i národní identitou ve střední Evropě. V roce 1986 vydal v exilovém nakladatelství Index v Kolíně monografii Miroslav Tyrš - filozof, pedagog a estetik českého tělocviku. Ke sklonku života se věnoval modelu budoucího Evropana a Evropanky a problému evropské a národní identity ve střední Evropě. Formuloval principy evropské výchovy a model evropského učitele. O těchto tématech publikoval dr. Krejčí také v českých a slovenských časopisech a přednášel na seminářích, pořádaných českými a slovenskými kolegy.

    Mezi jeho další vydané knihy patří dvoudíl O češství a evropansví, jež věnoval jako svůj vklad k obnově edice Dědictví Komenského.

    20. května 2006 uskutečnil v Žerotíně přednášku na téma "Tyršův Sokol a naše češství" u příležitosti sokolského dne.

    Zemřel 10. prosince 2006 v Olomouci.